Wie zijn wij?

Waar komen we vandaan…….

 

Naar aanleiding van het televisieprogramma “Golden Oldies” is in september 2014 het Swingkoor ontstaan; dit dankzij het project “Zulvern Drenties” van Jeannet Boverhof en koordirigent Marijke van Suijlekom. Op 14 februari 2015 werd het project afgesloten met een Valentijnsconcert in Westerbork, samen met de Swingband. Tijdens dit concert beleefde ook het door Martijje geschreven Drentstalig lied “In het dörp” zijn première. Dit lied is inmiddels uitgegroeid tot het lijflied van het Swingkoor.

Veel koorleden wilden graag doorgaan met zingen, dus werd op 18 maart 2015 besloten als koor verder te gaan o.l.v. een nieuwe dirigent nl. Sophie Kuipers.

O.l.v. Sophie heeft het koor zich muzikaal en technisch verder ontwikkeld en op het repertoire staat nu een scala aan bekende popsongs. Januari 2016 nam Thysia Betting het dirigeerstokje over en wordt zelfs in het Zulu en Spaans gezongen. Uiteraard brengt het koor ook Nederlandstalig repertoire ten gehore. We zijn en blijven echter een Swingkoor!

April 2018 heeft Thysia Betting het koor verlaten en kreeg Jochem Weggemans de muzikale leiding. Een fijne dirigent waarvan we veel geleerd hebben. Jochem heeft het Swingkoor mei 2021 om persoonlijke redenen verlaten. 

April 2017 gaven wij ons eerste grote, zelf georganiseerde,  concert in een uitverkocht AMDG gebouw. Ook heeft het koor diverse malen optredens verzorgd tijdens evenementen en in verzorgingshuizen.

Februari 2018 hebben we meegewerkt aan de theatervoorstelling Hendrik Groen in De Tamboer in Hoogeveen. Voor ons een bijzondere ervaring. 

Het Swingkoor is een gemengd senioren popkoor dat openstaat voor zowel geoefende als beginnende koorzangers. Het plezier in samen zingen staat voorop. Er wordt populair repertoire gezongen, eenstemmig of meerstemmig.

Per 1 september 2021  staat het koor onder leiding van Marinus Scholten, een aan het conservatorium opgeleide musicus met ervaring als dirigent, docent muziekschool AMV en leerkracht muziek basisonderwijs.  

Per 1 september 2018 is het koor verzelfstandigd als vereniging onder de naam Swingkoor Drenthe.

Het koor is aangesloten bij de Bond van koren in Drenthe (BvKiD).